Štampa

Strategija razvoja primarne zdravstvene zaštite

Svrha ovoga dokumenta je da doprinese razvoju primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nastoji razviti zdravstveni sektor na način koji će poboljšati učinkovitost, ujednačenost i kvalitet usluga. Ključna pitanja u zdravstvenom sektoru u pogledu strategije jačanja primarne zdravstvene zaštite odnose se na: finansijsku održivost; neučinkovito pružanje usluga; ograničen insitucionalni kapacitet i institucionalna fragmentacija, kao i neujednačen pristup zdravstvenoj zaštiti.

Vlada trenutno sarađuje sa međunarodnim agencijama na riješavanju navedenih pitanja.Posebno se u ovom procesu ističu Svjetska banka, Svjetska zdravstvena organizacija, Švicarska razvojna koorporacija (SDC), Europska unija, Japanska međunarodna razvojna agencija (JICA), Vijeće Europe i Kanadska međunarodna razvojna agencija koje daju financijsku i tehničku podršku ,te na taj način aktivno doprinose razvoju primarne zdravstvene zaštite i obiteljske medicine.

Uprkos veoma složenom okruženju, dosta toga je urađeno u Federaciji BiH na reformi zdravstveneog sistema.Prioritet je bila reforma primarne zdravstvene zaštite s akcentom na razvoj obiteljske medicine a što je dobra osnova na kojoj je moguće nastaviti sa uspješnim razvojem.

Štampa

Politika mladi i zdravlje u Federaciji BiH

Politika mladi i zdravlje u Federaciji BiH

Politika mladi i zdravlje

Populaciju mladih treba posmatrati kao vrlo osjetljiv segment društva, samim tim što se u ovom životnom dobu prolazi kroz unutrašnju tranziciju iz djetinjstva u adolescentno i zrelo doba u kojem se snažno mijenjaju obrasci ponašanja. U ovom osjetljivom periodu života mladi se prilagođavaju novim potrebama unutrašnjeg i vanjskog okruženja i tada se pod različitim uticajima formiraju stavovi prema zdravlju i rizičnom ponašanju, što je osnova za stanje zdravlja u starijim godinama. Sve ovo čini da zaštita zdravlja mladih ljudi u svim njegovim aspektima – fizičko, mentalno i socijalno – predstavlja snažnu obavezu i odgovornost svih segmenata društva.

Štampa

Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH

Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema

“Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema” daje strateški pristup i ciljeve reforme zdravstvenog sistema za FBiH, za period 2008.-2018. Dokument je izrađen tokom 2007. godine od strane radne grupe koju je uspostavilo Federalno ministarstvo zdravstva.

Dokument se temelji na analizi osnovnih funkcija sistema: savjesno upravljanje, finansiranje, resursi u zdravstvu i pružanje usluga, a prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Svrha dokumenta je jasno definisanje vizije i ciljeva za razvoj savremenog, kvalitetnog, racionalnog i gospodarski održivog zdravstva, što prema ocjenama mnogih domaćih i međunarodnih stručnjaka podrazumijeva uspostavu integrirane zdravstvene zaštite uz istovremenu učinkovitu kontrolu kvalitete i potrošnje, te odgovorno upravljanje raspoloživim resursima. Samo izgradnja ovakvog zdravstvenog sistema može voditi ka potpunom psihičkom i fizičkom blagostanju, te stvoriti pretpostavke za poboljšanje socijalnog statusa pojedinca što onda predstavlja osnovu za ekonomski razvoj društva.