Štampa

Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je razmatran i usvojen 16.02.2017. godine na 91. sjednici Vlade Federacije BiH, te upućen Parlamentu Federacije BiH u daljnju parlamentarnu proceduru. Nakon razmatranja i usvajanja Nacrta zakona od strane oba doma Parlamenta Federacije BiH, zaključeno je da se o zakonu provede javna rasprava u trajanju od 90 dana. S tim u vezi, provedene su javne rasprave u većini kantona, te je 11.10.2017. godine u Sarajevu održana i Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona. Osim toga, Nacrt zakona je od usvajanja od strane Vlade Federacije BiH, bio dostupan na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva za komentare, prijedloge i sugestije.

Nakon obrade svih pristiglih komentara, prijedloga i sugestija od zainteresiranih strana, Nacrt zakona je pripremljen za drugu fazu razmatranja. Navedeno podrazumijeva, u prvom redu, pribavljanje mišljenja kantona na tekst Nacrta zakona. S tim u vezi, Nacrt zakona je upućen kantonima na očitovanje dana 24.04.2018. godine, a radi pripreme za daljnji postupak razmatranja.

Tekst Nacrta zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje može preuzeti na linku ispod. Također, napominjemo da su Prilozi uz obrazloženje Nacrta zakona izdvojeni u posebne dokumente, a radi lakšeg praćenja.

Nacrt zakona (290 KB)

Prilog 1 (490 KB)
Prilog 2 (750 KB)
Prilog 3 (804 KB)