Štampa

Promovirana brošura "AKAZ - Kultura kvaliteta"

.

U Sarajevu je promovirana brošura “AKAZ – Kultura kvaliteta” u izdanju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

“AKAZ - Kultura kvaliteta” je informativna, promotivna i korisna alatka, od pomoći u radu, i kontaktima sa AKAZ-om, i temama koje se tiču sistema sigurnosti i kvaliteta kojima se nastoji postići temeljno poboljšanje zdravstvenog sistema.

“Kultura kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga je nešto na čemu kontinuirano radimo i što je proteklih godina prožeto u svim našim planovima i strategijama, i čije je ispunjavanje veliki dio puta BiH ka Evropskoj uniji. Sigurna, standardizirana i kvalitetna zdravstvena usluga put je i ka racionalizaciji troškova u zdravstvu, i zbog toga je kultura kvaliteta nešto čemu svi težimo i što je potrebno promovirati”, kazala je na promociji Vildana Doder, pomoćnica federalnog ministra zdravstva za implementaciju projekata.

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo govoreći o važnosti kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu za evropski put BiH  kazao je kako datum promocije brošure nije slučajno odabran:

“Dan Evrope obilježava se 9.maja, i ovo je naš doprinos promociji evropskih vrijednosti.  Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da mi spremno dočekujemo zahtjeve EU što smo i imali priliku nedavno da demonstriramo davanjem odgovora na pitanja iz poglavlja 28. -Zaštita potrošača i zdravlja iz Upitnika Evropske komisije. Odgovorili smo na pitanja koja se tiču našeg posla, a odnose se na indikatore kvaliteta, članstvo u međunarodnim organizacijama, obuku zdravstvenog osoblja, sistem kvaliteta u laboratorijama, socijalnu inkluziju, promociju zdravog stila života”, kazao je Novo, i najavio kako će AKAZ do kraja godine aplicirati i za međunarodnu akreditaciju standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu.

“Akreditaciju standarda koje smo razvili sprovodi Međunarodno društvo za kvalitet zdravstvene zaštite ISQua i dobijanjem ove akreditacije došli bismo u društvo svega 16-17 zemalja u svijetu koje su to ostvarile kao što su SAD, Engleska, Japan ili Francuska i bili bi prva agencija iz zemalja jugoistočne Evrope u ovom elitnom društvu”, kazao je Novo.

Govoreći o brošuri, istakao je kako je ona namijenjena za sve one koji dolaze u kontakt sa AKAZ-om, i problematikom vezanom za domen rada ove agencije - za zdravstvene radnike, medicinske stručnjake, vodstva zdravstvenih ustanova, i, na koncu, ništa manje važne – zdravstvene osiguranike, pacijente i krajnje korisnike zdravstvene zaštite u FBiH.

“Brošura je urađena u formi pojmovnika na 36 stranica. Smatrali smo da brošura ne treba biti obimna, opterećena stručnim, malo razumljivim pojmovima, ili terminima koji su bliski isključivo obučenim profesionalcima, ali ni isključivo laički orjentirana”, rekao je Novo, ističući činjenicu da je brošura u potpunosti domaći proizvod i da su sve fotografije u brošuri nastale diljem FBIH.